Müügitingimused

E-pood: arangur.ee

1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1. Üldised tingimused kehtivad Arangur.ee klientide (edaspidi Klient) ja Arangur.ee e-poodi omaniku Arangur Grupp OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Arangur Grupp OÜ vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja Ostutingimused.
1.4. Arangur Grupp OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel Arangur.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Arangur Grupp OÜ ja Klient soovivad kaubelda Arangur Grupp OÜ kodulehekülje www.arangur.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Arangur.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Arangur Grupp OÜ hinnakiri

2.1. Arangur.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud Eesti kroonides kohaletoimetamise kuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Juhul, kui Klient soovib kauba kohaletoimetamist, maksab see olenevalt kohaletoimetamise viisist:
2.2.1. SmartPost (lähimasse kauplusesse)  – 2.50 EUR (NB! Mõnede toodete kohaletoimetamise hind võib olla kõrgem!)
2.3.  Kohaletoimetamise viisi peab klient ise valima tellimuse vormistamisel. Hind kajastub Arangur Grupp OÜ poolt esitatud ettemaksuarvel.
2.4. Arangur Grupp OÜ jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui Klient on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti osta.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning vajadusel neid Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks läheb Klient Ostukorvi menüüsse, valib kaupa ja meelepärase kohaletoimetamise viisi. Peale seda   klikkib nupule “Vormista tellimus” ja kontrollib, kas Saaja andmed on õiged.
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule  “Kinnita tellimus” saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve.
3.7. Ostu-müügilepingu loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 1 tööpäeva jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa Arangur Grupp OÜ arvelduskontole.
3.8. Rohkem infot ostu sooritamise protsessist on võimalik lugeda Ostuinfo menüüs.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse koheselt ettemaksuarvet Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile ja tema kontole Arangur.ee kodulehel, mille alusel saab kauba eest tasuda.
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Arangur Grupp OÜ juriidilised andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.
4.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, Arangur Grupp OÜ loeb seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimust.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressile.
5.2. Kliendil on võimalik valida kohaletoimetamist Itella kaudu:
5.2.1. SmartPost (lähimasse kauplusesse)  – 2.50 EUR (NB! Mõnede toodete kohaletoimetamise hind on kõrgem!)
5.3. Juhul, kui klient soovib, et pakk tuli lähimasse kauplusesse, kus on SmartPosti autoomat olemas, Arangur Grupp OÜ saadab tellimust 48 tunni jooksul pärast ülekande laekumist. Kaup jõuab kohale 1-4 tööpäeva jooksul. Kui pakk tuleb kauplusesse, saate Teie SMS-teadet uksekoodiga.
5.3. Juhul, kui klient soovib, et pakk tuli lähidale postkontorile, Arangur Grupp OÜ saadab tellimust 48 tunni jooksul pärast ülekande laekumist. Kaup jõuab kohale 3-5 tööpäeva jooksul. Postipakk saabub elukohajärgsesse lähimasse postkontorisse ning Kliendile saabub selle kohta kirjalik teatis. Kui Klient ei ole saadetist ega teatist saanud rohkem, kui 6 tööpäeva jooksul, palume Arangur Grupp OÜ sellest teatada e-maili teel.
5.4. Juhul, kui klient soovib, et kuller tõi paki märgistatud aadressile, Arangur Grupp OÜ saadab tellimust 48 tunni jooksul pärast ülekande laekumist. Saadetise kättetoimetamiseks tehakse üks väljastuskatse, informeerides Klienti sellest eelnevalt telefoni teel. Saadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud Kliendile või tema vähemalt 15 aastasele perekonnaliikmele isikut tõendava dokumendi alusel allkirja vastu. Kui väljastuskatse ebaõnnestub, viiakse saadetis postiasutusse.
5.6. Sihtkoha muutumise korral palub Arangur Grupp OÜ Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Kullersaadetise puhul on oluline, et Klient märgiks tellimuse esitamisel oma telefonibumbri. Arangur Grupp OÜ, SmartPOST OÜ ja AS Eesti Post ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6.TELLIMUSe tühistamine ja toodete tagastamine

6.1. Arangur Grupp OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimust juhul, kui Klient pole ettemaksuarvel toodud summat tasunud Arangur Grupp OÜ pangakontole 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
6.2. Kui Kliendile tuli mitte see kaup, mida ta tellis, peab Klient sellest otsekoheselt Arangur Grupp OÜ informeerima e-posti teel. Tagastatav kaup peab olema avamata, kasutamata ja originaalpakendis.  Uus kaup saabub Kliendile 3-5 päeva jooksul pärast tagastatud kauba Arangur Grupp OÜ poolt kättesaamisest.
6.3. Kliendil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Arangur.ee e-poe e-maili aadressile info@arangur.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
6.4. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Arangur.ee e-poe e-maili aadressile info@arangur.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga. Tagastamisele ei kuulu kehahooldus-, juuksehooldus-, näohooldus-, hügieenitooted ja kosmeetika.

Tagastamise õigust ei kohaldata vastavalt võlaõigusseadusele kosmeetika- ja hügieenitoodetele (suletud pakendis tooted, mis ei ole tagastavad tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel pärast toote avamist).

Tagastamisele ei kuulu:

  • Kaubad, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on avatud;
  • Kaubad, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
  • Kaubad, mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole meil võimalik tuvastada (nt tootel puudub foolium/kile korgi ümber);
  • Tooted, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
  • Tooted, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
  • Tooted, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.5. Tellimuse tühistamisel punktis 6.3 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.4 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR (p. 6.5). 
Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.6 ja 6.7 sätestatud juhtudel. 
6.6. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne), TÄITSA avamata, kasutamata ja originaalpakendis. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). 
6.7. Tagastamisele ei kuulu postikulud. Arangur.ee e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta. Raha tagastamisel Arangur Grupp OÜ lähtub Itella Estonia OÜ ja AS Eesti Post tavapärastastest hinnakirjadest, milledega saab tutvuda: omniva.ee ja smartpost.ee. 

7.Garantii ja nõuetele mIttevastavate toodete tagastamine
(kodumasinad, elektrilised tarvikud)

7.1. Arangur Grupp OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. Arangur Grupp OÜ ei vastuta: 
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest. 
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. 
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8.Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Nii Arangur Grupp OÜ, kui ka Klient vastutavad teine teise eest käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2.  Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.3.  Arangur Grupp OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9.MUUD TINGIMUSED

9.1. Arangur Grupp OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Arangur Grupp OÜ ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. AS Eesti Post, OÜ SmartPOST  ja seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Arangur Grupp OÜ jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud www.arangur.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.arangur.ee  andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Arangur Grupp OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Arangur Grupp OÜ firmal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10.LÕPPSÄTTED

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Arangur Grupp OÜ www.arangur.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.